Fråga facket Fråga facket

EMU – svart eller vitt? Bok om EMU av Dan Andersson

Rapport LO har intagit en neutral hållning till EMU eftersom LOkongressens villkor inte kunde uppfyllas fullt ut. LO kommer ändå att fortsätta att arbeta för en aktivare finanspolitik som bidrar till att trygga hög sysselsättning och stabil välfärd vid ett EMU-medlemskap. Att sprida kunskap och få fler motiverade för att rösta ser LO som sin huvuduppgift i den kommande valrörelsen. LO kommer inte att rekommendera medlemmarna om de ska rösta ja eller nej i folkomröstningen. Men LO rekommenderar alla att rösta.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning