Fråga facket Fråga facket

En eller flera nivåer av jämviktsarbetslöshet?

Rapport Arbetslösheten har bitit sig fast på hög nivå. I den senaste högkonjunkturen var den som lägst 6 procent och har nu vänt upp mot 7 procent.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Strukturella förändringar

Konjunkturinstitutet bedömer att den konjunkturneutrala nivån, jämviktsarbetslösheten, ligger på 6,8 procent. Innebörden av det är att det inte ihållande går att få lägre arbetslöshet utan strukturella förändringar av arbetsmarknadens funktionssätt, till exempel genom försämrad arbetslöshetsförsäkring eller svagare anställningsskydd. Finanspolitiken får i detta sammanhang mycket liten betydelse för den långsiktiga utvecklingen.

Expansiv ekonomisk politik

LO-ekonomerna har i olika sammanhang fört fram en annan syn, och menat att finanspolitiken får långsiktiga effekter på arbetslösheten. En expansiv politik höjer trycket i ekonomin och minskar risken att personer som blir arbetslösa under en lågkonjunktur fastnar i arbetslöshet. Den politiken bör bedrivas så länge inflationen inte ihållande överstiger inflationsmålet.

Denna rapport vill bidra med att uppmärksamma den typ av litteratur som talar för att expansiv ekonomisk politik eventuellt kan pressa ned arbetslösheten långsiktigt, utifrån teorier där arbetsmarknaden har mer än en jämviktsnivå.

Rapporten En eller flera nivåer av jämviktsarbetslöshet? (pdf)