Fråga facket Fråga facket

En starkare företagsinteckning, Sou 2007:71

Remissyttrande Utredningen, som tillsattes februari 2007, ska enligt direktiven föreslå en förstärkning av företagsinteckningens förmånsrätt i syfte att underlätta för företagen att låna pengar. Enbart en förstärkning av företagsinteckningen skulle minska utdelningen till oprioriterade borgenärer, som inte sällan är små företag. Utredningen har därför haft att överväga om förmånsrätten för statens återkrav avseende utbetald lönegaranti bör avskaffas helt eller delvis. Utredningens förslag ska vidare tillgodose de grundläggande syftena med förmånsrättsreformen.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning