Fråga facket Fråga facket

En utökad betygsrätt för enskilda utbildningsanordnare, kommunal överlåtelse av myndighetsuppgifter, sfi i folkhögskolan, m.m.

Remissyttrande Utgångspunkten för promemorians förslag är att den enskilde har fler alter­nativ av utbildningsanordnare att använda sig av för att skaffa sig ökade kunskaper. För att skapa konkurrensneutralitet mellan främst kommunen och enskilda anordnare, vill man utöka rätten att sätta och utfärda betyg även till enskilda utbildningsanordnare. LO anser att det är en viktig princip att individen ska kunna få sina studier betygssatta oavsett anordnare om det berör studier som vanligtvis betygssätts. Det är av vikt för individen då dokumentation av både utbildningar, kunskaper förvärvade på annat sätt samt yrkeserfarenhet är av stor betydelse för fortsatta studier eller etablering på arbetsmarknaden.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning