Fråga facket Fråga facket

EU kommissionens förslag till ett tredje inre marknadspaket för energi

Remissyttrande Kommissionen utgår i direktivförslaget från den handlingsplan för energi som antogs vid vårtoppmötet i mars 2007 med det övergripande syftet att ytterligare integrera de inre marknaderna för el och gas. Receptet är ökad konkurrrens och avreglering. Kommissionen konstaterar dock i sin allmänna motivering att mycket återstår i detta arbete.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning