Fråga facket Fråga facket

EUs utsläppshandel 2020

Rapport Hur fungerar EUs handel med utsläppsrätter? Den frågan besvaras i denna uppdaterade skrift som miljökonsulten Magnus Nilsson har skrivit på uppdrag av LO.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Rättvis Omställning

LOs uppfattning är att Parisavtalet måste bli verklighet och att utsläppen av växthusgaser därför måste minska drastiskt. Samtidigt arbetar många av LO-förbundens medlemmar i verksamheter som har en negativ klimatpåverkan.

Dessa verksamheter kommer att behöva ställa om, men det måste göras på ett sätt som både minskar dess klimatpåverkan och skapar jobb. Det är detta som fackföreningsrörelsen menar med sitt krav på en Rättvis Omställning.

På klimatområdet påverkas svensk industri starkt av EUs klimatlagstiftning. Ett av de instrument EU använder sig av för att
minska utsläppen inom unionen är handel med utsläppsrätter. Systemet har funnits sedan 2003. Från och med den 1 januari 2021 har systemet skärpts. Utgivningen av nya utsläppsrätter minskar och 2057 upphör den helt.

Utsläppen från de verksamheter som omfattas ska 2030 vara 43 procent lägre än 2005. På så sätt ska handelssystemet bidra till EUs övergripande mål att minska de totala utsläppen av växthusgaser med 40 procent till 2030 jämfört med 1990.

Rapporten EUs utsläppshandel 2020 (pdf)