Fråga facket Fråga facket

Extrapengar vid föräldraledighet – en utvärdering av föräldrapenningtillägget 2017

Rapport Med kollektivavtal kan de anställda som omfattas vara trygga med att de har ett bra kompletterande försäkringsskydd. Föräldrapenningtillägget (FPT) är en del av detta extra kollektivavtalade skyddet. Utan kollektivavtal finns ingen garanti för arbetstagare om försäkringsskyddets omfattning eller kvalité. Utan kollektivavtal finns inga garantier om något alls.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Sammanfattning

Ekonomi

 • Föräldralediga kan förlora upp emot 30 procent av inkomsten efter skatt under föräldraledigheten. Rimligtvis ett betydande inkomsttapp.
 • Ersättning från Föräldrapenningtillägget (FPT) utgör ett viktigt komplement och minskar inkomsttappet under föräldraledigheten med en tredjedel efter skatt.
 • Ersättningen från FPT är även för låga inkomster större än barnbidraget.
 • För den som tjänar drygt 32 000 kronor per månad blir ersättningen via FPT mer än barnbidraget för två barn inklusive flerbarnstillägg.
 • Ersättning via FPT kan vara betydande för familjeekonomin under föräldraledigheten. Försäkringen medför att många familjer tjänar på jämn fördelning av föräldraförsäkringen.
 • För föräldralediga ger anmälan om uttag av FPT också automatisk inbetalning till avtalspensionen via premiebefrielseförsäkringen. Det motsvarar cirka 1 125 kronor per månad till avtalspensionen vid en månadslön på 25 000 kronor.

Ersättning, uttag och fördelning

 • Under det fyra första månaderna 2016 jämför med samma period under 2014 har männen ökat sin andel av uttagna ersättningsdagar med 3,7 procentenheter.
 • I genomsnitt tar männen ut cirka 32 procent av totalt antal utbetalda ersättningsdagar inom FPT.
 • Totalt har FPT, sedan 1 januari 2014, utbetalat 612 miljoner kronor till föräldralediga föräldrar inom LO-kollektivet.
 • Totalt har drygt 58 000 föräldrar fått ersättning från FPT, sedan den 1 januari 2014.
 • Familjer tycks redan på anmälningsstadiet planera för ett ojämställt uttag av dagarna i föräldraförsäkringen.
 • De flesta kvinnor, 80 procent, tar ut fullt antal dagar från FPT om de är berättigade till det.
 • Motsvarande siffra för männen är 7 procent.
 • Försäkringens värde kan beskrivas vara drygt 15 000 kronor för föräldrar till barn födda 2015.

Nyttjandegrad

 • Den genomsnittliga nyttjandegraden tycks vara i snitt 72 procent. Det innebär i så fall att föräldrar efter ansökan endast använder tre av fyra dagar de har kvalificerat sig för. Nyttjandegraden är inte jämnt fördelat mellan kvinnor och män.
 • Kvinnor som ansökt om ersättning från FPT, och som är berättigade till full period om 180 dagar, tar ut 96 procent av dessa. Det motsvarar 172 dagar.
 • Männen som ansökt om ersättning från FPT, och som är berättigade till full period om 180 dagar, tar ut 47 procent av dessa. Det motsvarar 84 dagar.
 • Våra uppskattningar visar att många missar sin rätt till ersättning från FPT. Det kan vara så många som en av tre som aldrig ansöker om ersättning.

Rapporten Extrapengar vid föräldraledighet (pdf)