Fråga facket Fråga facket

Extrapengar vid föräldraledighet – en utvärdering av föräldrapenningtillägget 2018

Rapport Föräldralediga kan förlora upp emot 30 procent av inkomsten efter skatt under föräldraledigheten. För de allra flesta troligtvis ett betydande inkomsttapp. Ersättning från Föräldrapenningtillägget utgör ett viktigt komplement och minskar inkomsttappet under föräldraledigheten med en tredjedel efter skatt.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Föräldrapenningtillägget i korthet

FPT är en relativt ny försäkring som trädde i kraft den 1 januari 2014. Denna rapport är LOs fjärde årliga utvärdering av försäkringen.

Ekonomi

 • Ersättningen från FPT är även för låga inkomster större än barnbidraget.
 • Ersättning via FPT kan vara betydande för familjeekonomin under föräldraledigheten.
 • Försäkringen medför att många familjer tjänar på jämn fördelning av föräldraförsäkringen.
 • För föräldralediga ger anmälan om uttag av FPT också automatisk inbetalning till avtalspensionen via premiebefrielseförsäkringen. Det motsvarar cirka 1 125 kronor per månad till avtalspensionen vid en månadslön på 25 000 kronor.

Ersättning, uttag och fördelning

 • I genomsnitt tar männen ut cirka 32 procent av totalt antal utbetalda ersättningsdagar inom FPT. 
 • Männens andel utbetalda FPT-dagar ökar. Under perioden 2014-2016 ökade männens andelar med 1.8 procentenheter. 
 • Totalt har FPT utbetalat 716 miljoner till föräldralediga föräldrar inom LO-kollektivet.
 • Totalt har drygt 72 000 föräldrar fått ersättning från FPT.
 • Familjer tycks redan på anmälningsstadiet planera för ett ojämställt uttag av dagarna i föräldraförsäkringen.
 • De flesta kvinnor, 75,5 procent, tar ut fullt antal dagar från FPT om de är berättigade till det. Motsvarande siffra för männen är 6,3 procent.
 • Försäkringens värde kan beskrivas vara drygt 15 000 kronor för föräldrar till barn födda 2015.

Nyttjandegrad

 • Den genomsnittliga nyttjandegraden tycks vara i snitt 72 procent. Det innebär i så fall att föräldrar efter ansökan endast använder tre av fyra dagar de har kvalificerat sig för. Nyttjandegraden är inte jämnt fördelat mellan kvinnor och män. 
 • Kvinnor som ansökt om ersättning från FPT, och som är berättigade till full period om 180 dagar, tar ut 94 procent av dessa. Det motsvarar 169 dagar. 
 • Männen som ansökt om ersättning från FPT, och som är berättigade till full period om 180 dagar, tar ut 48 procent av dessa. Det motsvarar 86 dagar. 
 • Våra uppskattningar visar att många missar sin rätt till ersättning från FPT. Det kan vara så många som en av tre som aldrig ansöker om ersättning. 

Rapporten Extrapengar vid föräldraledighet – en utvärdering av föräldrapenningtillägget 2018 (pdf)