Fråga facket Fråga facket

Facklig anslutning 2016

Rapport 70 procent av samtliga anställda var fackligt anslutna år 2016. Bland arbetare var andelen 64 procent och bland tjänstemän 74 procent. För arbetare är det den lägsta nivå som uppmätts på många år.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

De senast 20 åren har andelen fackligt anslutna minskat på i stort sett alla områden, dock i olika utsträckning. Främst har den minskat bland unga vuxna och i storstäderna men även inom traditionellt starkt fackligt organiserade områden som byggnadsindustrin.

I rapporten redogörs för hur den fackliga anslutningen ser ut idag och hur den utvecklats år 1990-2016 efter klass och kön.