Fråga facket Fråga facket

Facklig anslutning 2017

Rapport Facklig anslutning bland anställda efter klass och kön år 1990–2017.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Sammanfattning

  • År 2017 (kvartal 1) var 70 procent av samtliga anställda fackligt anslutna. Bland arbetare var andelen 63 procent och bland tjänstemän 74 procent. 
  • Kvinnor är fackligt anslutna i högre grad än män. Bland arbetare är 64 procent av kvinnorna och 62 procent av männen fackligt anslutna, bland tjänstemän 77 procent av kvinnorna och 71 procent av männen. 
  • Den fackliga anslutningen varierar stort mellan olika åldrar. Lägst är den för 16-24 åringar där 38 procent av arbetarna är fackligt anslutna. Uppåt i åldrarna ökar dock den fackliga anslutningen och bland 45-64 åringar är 76 procent av arbetarna fackligt anslutna. 
  • Även mellan olika sektorer varierar den fackliga anslutningen. Bland arbetare är den fackliga anslutningen högst i sektorerna Tillverkningsindustri, Offentlig förvaltning, Hälso- och sjukvård samt Vård och omsorg där mellan 73-79 procent av arbetarna är fackligt anslutna. Lägst facklig anslutning är i sektorerna Restaurang, Hotell samt Jordbruk, skogsbruk och fiske där 28, 31 resp. 38 procent av arbetarna är fackligt anslutna. 
  • Den fackliga anslutningen bland  arbetare nådde sin högsta notering år 1995 då 88 procent av arbetarna var fackligt anslutna. Därefter har den minskat med cirka en procentenhet per år ner till dagens 63 procent. Även för tjänstemän har den fackliga anslutningen minskat sedan 1990-talet. Dock inte lika mycket som för arbetare och de senaste åtta åren har den fackliga anslutningen vänt uppåt för tjänstemän.

Rapporten Facklig anslutning 2017 (pdf)