Fråga facket Fråga facket

Facklig anslutning 2021

Rapport Facklig anslutning efter klass och kön år 1990-2021.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Sammanfattning

  • År 2021 (kvartal 1) var 70 procent av samtliga anställda (exkl. heltidsstuderande) fackligt anslutna. Bland arbetare var 63 procent fackligt anslutna och bland tjänstemän 74 procent. 
  • Kvinnor var fackligt anslutna i högre grad än män. Bland arbetare var 66 procent av kvinnorna fackligt anslutna jämfört med 61 procent av männen. Bland tjänstemän var andelen 78 procent för kvinnor och 70 procent för män. 
  • Facklig anslutning varierade stort mellan olika åldrar. Lägst andel fackligt anslutna var det bland unga vuxna då endast 38 procent av arbetarna i åldern 16-24 år var fackligt anslutna. Uppåt i åldrarna ökade den fackliga anslutningen och bland arbetare i åldern 25-29 år var 55 procent fackligt anslutna, bland 30-44-åringar 61 procent och bland 45-64-åringar 74 procent.
  • Även mellan olika sektorer varierade den fackliga anslutningen. Bland arbetare var andelen fackligt anslutna högst i sektorn Tillverkningsindustri där 76 procent av arbetarna var fackligt anslutna. Närmast därefter kom Hälso- och sjukvård samt Offentlig förvaltning med 75 procent. Lägst facklig anslutning var det i sektorerna Restaurang samt Jordbruk, skogsbruk och fiske där 37 procent av arbetarna var fackligt anslutna.
  • Den fackliga anslutningen bland arbetare nådde sin högsta notering i mitten av 1990-talet då 88 procent av arbetarna var fackligt anslutna. Därefter har den fackligt anslutningen minskat med cirka en procentenhet per år ner till som lägst 61 procent år 2020. År 2021 ökade dock andelen fackligt anslutna arbetare till 63 procent. Antalet fackligt anslutna arbetare minskade däremot. Detta var troligen ett resultat av pandemin som medförde att antalet anställda minskade inom privat tjänstesektor, inte minst tidsbegränsat anställda arbetare bland vilka den fackliga anslutningen var relativt låg.

Rapporten Facklig anslutning 2021 (pdf)