Fråga facket Fråga facket

Facklig anslutning 2022

Rapport Facklig anslutning bland anställda efter klass och kön år 1990-2022.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Klass

År 2022 (kvartal 1) var 70 procent av samtliga anställda (exkl. heltidsstuderande) fackligt anslutna. Bland arbetare var 61 procent fackligt anslutna och bland tjänstemän 74 procent. 

Klass och kön

Kvinnor var fackligt anslutna i högre grad än män. Bland arbetare var 64 procent av kvinnorna fackligt anslutna jämfört med 58 procent av männen. Bland tjänstemän var andelen 78 procent för kvinnor och 70 procent för män.

Klass och ålder

Facklig anslutning varierade stort mellan olika åldrar. Lägst andel fackligt anslutna var det bland arbetare i åldern 16-24 år då endast 38 procent av dessa var fackligt anslutna. Uppåt i åldrarna ökade den fackliga anslutningen och bland arbetare i åldern 25-29 år var 51 procent fackligt anslutna, bland 30-44-åringar 59 procent och bland 45-64-åringar 73 procent. 

Klass och sektor

Även mellan olika sektorer varierade den fackliga anslutningen. Bland arbetare var andelen fackligt anslutna högst i sektorerna hälso- och sjukvård, vård och omsorg samt tillverkningsindustri. I dessa var 75-76 procent av arbetarna fackligt anslutna. Lägst facklig anslutning var det i sektorerna restaurang och hotell där 34 respektive 38 procent av arbetarna var fackligt anslutna. 

Troligen är det sektor, och i förlängningen vilket fackförbund som organiserar arbetsplatsen, som primärt påverkar den fackliga anslutningen. Den anställdes kön, ålder, födelseland eller i vilken region arbetsplatsen ligger är troligen sekundärt.

Utvecklingen från 90-talet och framåt

Den fackliga anslutningen bland arbetare nådde sin högsta notering i mitten av 1990-talet då 88 procent av arbetarna var fackligt anslutna. Därefter har den fackliga anslutningen minskat med cirka en procentenhet per år till 61 procent år 2022. Den fackliga anslutningen bland arbetare har troligen inte varit lägre än så sedan 1930-talet.

Rapporten Facklig anslutning år 2022 (pdf)

Författare: Mats Larsson, Enheten för samhällspolitik mats.larsson@lo.se

ISBN 978-91-566-3575-5