Fråga facket Fråga facket

Facklig anslutning efter klass år 1990-2016


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


Från 88 till 64 procent på 20 år

Den fackliga anslutningen nådde sin högsta notering år 1995 då 88 procent av arbetarna och 84 procent av tjänstemännen var fackligt anslutna. Därefter följde en period på drygt tio år då den fackliga anslutningen minskade i långsam takt. År 2006 tog dock nedgången rejäl fart i samband med höjda a-kasseavgifter. Efter år 2008 har dock minskningstakten avtagit. Det gäller dock främst tjänstemän för vilka den fackiga anslutningen stabiliserats runt 74 procent de senaste åren. För arbetare har den fackliga anslutningen däremot fortsatt att minska ner till 64 procent år 2016.

Visa tabell
Facklig anslutning efter klass Samtliga anställda Arbetare Tjänstemän
1990 82 83,5 81,0
1991 81 82,8 81,0
1992 83 85,2 82,7
1993 85 87,1 83,6
1994 85,7 87,2 83,4
1995 85 87,7 83,9
1996 85 87,5 83,1
1997 84 86,8 82,3
1998 83,5 86,1 81,4
1999 83 85,0 81,0
2000 83 84,5 80,0
2001 82 83,6 78,4
2002 81 83,0 78,6
2003 80 82,4 79,2
2004 80 81,3 78,0
2005 79 80,1 78,6
2006 78 79,1 77,4
2007 75,46 76,3 74,8
2008 71,78 72,0 71,6
2009 71,5 71,1 71,8
2010 72,1 70,6 73,3
2011 71,3 68,7 73,2
2012 70,8 68,1 72,7
2013 71,4 68,3 73,5
2014 71 67 74
2015 71 65 74
2016 70 64 74