Fråga facket Fråga facket

Facklig anslutning efter klass och kön år 2022


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


Kvinnor är fackligt anslutna i högre grad än män

Den fackliga anslutningen var högre bland kvinnor än bland män bland både arbetare och tjänstemän. Bland arbetare var 64 procent av kvinnorna och 58 procent av männen fackligt anslutna. Bland tjänstemän var 78 procent av kvinnorna och 70 procent av männen fackligt anslutna.

Visa tabell
Facklig anslutning efter klass och kön. År 2022 Kvinnor Män Samtliga
Arbetare 64 58 61
Tjänstemän 78 70 74
Samtliga 74 65 70