Fråga facket Fråga facket

Facklig anslutning efter klass och sektor år 2015


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


En uppdelning av de anställda på sex olika sektorer visar att den fackliga anslutningen är högst inom stat, kommun, landsting och tillverkningsindustri medan den är betydligt lägre inom privat servicesektor.

 

Visa tabell
Facklig anslutning efter klass och sektor år 2012 Arbetare Tjänstemän
Tillverkn. ind. 81 80
Byggnadsind. 66 68
Handeln 53 65
Övr privat service 55 67
Stat 86 82
Kommun 79 85
Samtliga anst. 65 74