Fråga facket Fråga facket

Facklig anslutning efter klass och sektor år 2016


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


En uppdelning av de anställda på sex olika sektorer visar att den fackliga anslutningen bland arbetare är högst inom sektorerna stat och tillverkningsindustrin där 84 resp. 80 procent av arbetarna är fackligt anslutna. Något lägre facklig anslutning är det i kommun och landsting, 77 procent.

Lägst facklig anslutning är det bland arbetare inom privat service, här redovisat som handel (parti- och detaljhandel) samt övrig privat service, där 57 resp. 53 procent av arbetarna är fackligt anslutna.

Bland tjänstemän är den fackliga anslutningen högst inom sektorerna kommun och landsting, tillverkningsindustrin samt stat, 83, 81 resp. 81 procent, medan den inom byggnadsverksamhet, handel och privat service ligger runt 65 procent.

Visa tabell
Facklig anslutning efter klass och sektor år 2016 Arbetare Tjänstemän
Tillverkningsind. 80 81
Byggnadsind. 65 64
Handel 57 66
Övr. priv. service 53 66
Stat 84 81
Kommun o landsting 77 83
Samtliga 64 74