Fråga facket Fråga facket

Facklig anslutning efter klass och sektor år 2017


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


En uppdelning av de anställda på sex olika sektorer visar att den fackliga anslutningen är högst inom tillverkningsindustrin där 79 procent av arbetarna och 81 procent av tjänstemännen är fackligt anslutna.

Lägst facklig anslutning är det bland arbetare inom privat service, här redovisat som handel (parti- och detaljhandel) samt övrig privat service, där 56 resp. 51 procent av arbetarna är fackligt anslutna.

Visa tabell
Facklig anslutning efter klass och sektor år 2017 Arbetare Tjänstemän
Tillverkningsind. 79 81
Byggnadsind. 66 64
Handel 56 66
Övr. priv. service 51 68
Stat 75 81
Kommun o landsting 73 83
Samtliga 63 74