Fråga facket Fråga facket

Facklig anslutning efter klass och sektor år 2022


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


Högst facklig anslutning inom industrin och offentlig sektor

Den fackliga anslutningen varierade mellan olika sektorer. Högst fackliga anslutningen var det inom sektorena tillverkningsindustri, stat, kommun och region där 72-82 procent av arbetarna och 80-82 procent av tjänstemännen var fackligt anslutna.

Lägst facklig anslutning var det inom sektorena handel och övrig privat service där 52 respektive 50 procent av arbetarna var fackligt anslutna liksom 67 respektive 68 procent av tjänstemännen.

 

Visa tabell
Facklig anslutning efter klass och sektor år 2022 Arbetare Tjänstemän
Industri 75 80
Bygg 57 69
Handel 52 67
Privat service 50 68
Stat 82 82
Kommun o Region 72 82
Samtliga 61 74