Fråga facket Fråga facket

Facklig feminism

Rapport Facklig feminism är ett sätt att se världen. Människors villkor bestäms inte bara av förhållanden i arbetslivet. Klasstillhörigheten kan inte ensam förklara att människors villkor är så olika. Ytterligare dimensioner måste till. Relationen till familjelivet och samhällets krav på kvinnors och mäns olika roller spelar också in. Kvinnor förutsätts ta huvudansvar för barnen och utföra obetalt arbete i hemmet. Det försvagar positionen i arbetslivet. Män å andra sidan förutsätts vara familjeförsörjare och familjesituationen ska inte få påverka arbetet. Samhället skiktas så också utifrån kön. Å ena sidan skiljs kvinnor och män åt i olika yrken, utbildningar och sektorer i samhället. Å andra sidan så värderas det män gör högre än det kvinnor gör.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning