Fråga facket Fråga facket

Facklig organisering och ekonomisk jämlikhet

Rapport Vad har facklig anslutningsgrad med jämlikhet att göra? I denna rapport ger Jakob Molinder, filosofie doktor i ekonomisk historia, en internationell forskningsöversikt. Rapporten är en del av LOs jämlikhetsutredning.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Sedan 1980-talet har den ekonomiska ojämlikheten stigit i Sverige och följt en trend som är gemensam för hela västvärlden. Ökningen sammanfaller med en period då fackföreningsrörelsen försvagats i många länder.

Globalisering av handel, en omläggning av den ekonomiska politiken och sjunkande medlemssiffror i många länder har minskat fackets möjlighet att upprätthålla lönenivåer och motverka skillnader på arbetsmarknaden.

Utvecklingen de senaste åren har förflyttat frågan om facket och dess roll för ekonomisk jämlikhet till en central plats inom den samhällsvetenskapliga forskningen. Syftet med denna rapport är att klargöra hur och på vilka sätt facklig styrka har betydelse för jämlikhet.

Den internationella forskningsöversikten i denna rapport visar bland annat att facklig styrka, mätt antingen som facklig anslutningsgrad eller täckningen för kollektivavtal, står i samband med en större ekonomisk jämlikhet.

Rapporten är skriven av Jakob Molinder, filosofie doktor i ekonomisk historia och verksam vid Uppsala universitet och Lunds universitet.

Ladda ner rapporten Facklig organisering och ekonomisk jämlikhet (pdf) 

Om Jämlikhetsutredningen

Jämlikhetsutredningen har i uppdrag att arbeta fram underlag till LOs nästa kongressrapport. En rapportserie tas fram av såväl egna som externa experter. Rapporterna ska bidra till en öppen och bred debatt kring frågor som knyter an till kongressrapporten. 

Läs mer om Jämlikhetsutredningen här