Fråga facket Fråga facket

Fackliga strategier för bättre byten

Rapport LO presenterade onsdag den 21 april 2004 ”Fackliga strategier för bättre byten”. I rapporten presenteras nio tendenser i det svenska samhället. Det handlar om fortsatt arbetslöshet och om att allt färre arbetar i varuproduktionen medan fler producerar tjänster. Men framför allt handlar det om effekterna av en allt starkare internationalisering. Besluten fattas allt oftare utanför Sveriges gränser, EU utvidgas och en allt större del av den svenska befolkningen har sina rötter i något annat land. Dessa tendenser innebär nya utmaningar för samhället på alla viktiga fackliga områden. Det kommer i framtiden vara svårare att klara en politik för full sysselsättning och ännu svårare kommer det vara att skapa goda och trygga arbetet för alla. Rapporten behandlades av kongressen.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning