Fråga facket Fråga facket

Faktisk månadslön 2022

Den faktiska månadslönen visar inkomsterna för kvinnor och män utifrån lönenivå och hur många timmar de arbetar.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


Vad man faktiskt får i plånboken spelar roll

När man talar om löneskillnader mellan olika grupper brukar man utgå från heltidslöner. Men faktum är att många arbetar kortare än heltid, i deltidsarbete och i tidsbegränsade anställningar. Det är särskilt vanligt inom kvinnodominerade arbetaryrken. Då blir också den månatliga inkomsten lägre.

Den viktigaste orsaken till att man arbetar deltid inom arbetaryrken är att det inte erbjuds heltidsarbete. Att arbetet är för fysiskt eller psykiskt tungt är andra viktiga anledningar. Bland tjänstemän är det vanligare att man går ned i arbetstid för att ta hand om sina barn.

Om man tar hänsyn till hur mycket man i genomsnitt får arbeta under en månad blir det stora skillnader.

För kvinnor i arbetaryrken skiljer det över 5 000 kronor före skatt per månad mellan vad man faktiskt får i plånboken och vad man skulle fått om man arbetat heltid. Redan stora löneskillnader mellan grupper blir större.

LO och LO-förbunden arbetar för att heltid ska bli norm och att arbeten ska organiseras så att det är möjligt att orka arbeta heltid.

Visa tabell
  Arbetaryrken
Kvinnor
Arbetaryrken
Män
Tjänstemannayrken
Kvinnor
Tjänstemannayrken
Män
Faktisk månadslön 23 780 30 080 38 967 48 209