Fråga facket Fråga facket

Feltänkt och felgjort – en vitbok om sjukförsäkringen

Rapport Redan under alliansregeringens första mandatperiod var sjukförsäkringssystemet ett av dess främsta områden för reformer. Genom nya regler, en så kallad rehabiliteringskedja och skarpare bedömningar av de sjuka skulle både samhällets kostnader för sjukförsäkringarna och människors utanförskap minska. I dag vet vi hur det gick. Alliansens reformer av sjukförsäkringssystemet har varit ett monumentalt misslyckande.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Sjuka drabbas hårt

Under åren har det kommit larmrapport efter larmrapport som visat att några av samhällets mest utsatta grupper, de sjuka, har drabbats hårt av alliansens politik. Samtidigt har få om ens några av alliansens målsättningar med reformerna uppnåtts.

Fler fattiga

Efter att ha minskat under en lång följd av år är sjukskrivningarna i princip tillbaka på samma nivå som när regeringen ändrade reglerna. Människor har inte kommit närmare arbetsmarknaden. Tvärtom har de nya reglerna lett till att fler blivit fattiga och i stället för rehabilitering tillbaka till arbete har människor utförsäkrats från sjukförsäkringen och hänvisats till mer eller mindre passiva åtgärder hos Arbetsförmedlingen.

Rapporten Feltänkt och felgjort – en vitbok om sjukförsäkringen (pdf)