Fråga facket Fråga facket

Fem förslag för en investeringsledd klimatpolitik

Rapport En investeringsledd klimatpolitik som minskar Sveriges klimatpåverkande utsläpp i enlighet med Parisavtalet. Är det möjligt? Ta del av förslagen från en ny underlagsrapport inför LOs miljö- och klimatpolitiska handlingsplan.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Att hantera klimatutmaningen är i högsta grad en politisk uppgift. Det är också en solidarisk uppgift. Vi tjänar alla på att undvika en stigande global medeltemperatur.

Samtidigt är det omöjligt för en enskild nation, bransch, fack eller företag eller individ att på egen hand lösa denna uppgift. Det krävs samarbete och engagemang och uppfinningsrikedom från alla delar. Den omställning som krävs är mer omfattande för vissa länder, branscher eller individer än för andra. För att lyckas måste vi därför alla uppleva att kostnaderna för omställningen fördelas rättvist.

2016 beslutade LOs kongress att LO skulle ta fram ett klimat- och miljöpolitiskt program. Den här rapporten är ett första steg i detta arbete.

Syftet har varit att ta fram förslag till hur Sverige ska kunna ställa om för att minska utsläppen så att de hamnar i nivå med Parisavtalet och Sveriges nya klimatlag och klimatramverk. Genom den här rapporten vill vi inleda en diskussion om vilka åtgärder som måste vidtas och hur ansvaret ska fördelas.

Rapporten ska tillsammans med resultatet av dessa diskussioner sedan ligga till grund för det miljö- och klimatpolitiska program som LOs styrelse kommer att ta ställning till.

Ladda ner rapporten (pdf)