Fråga facket Fråga facket

Fem nyanser av rättvisa – om lönepolitik och rättviseteori

Rapport Av lönebildningens många funktioner är den rättvisa fördelningen kanske den mest påtagliga. Allt för sällan diskuteras dock vad som egentligen menas med rättvisa löner. I den här rapporten tar Carl-Henric Grenholm, professor i etik och teologi vid Uppsala universitet, upp just den frågan. Kan man exempelvis förlita sig på att marknadskrafterna ger en rättvis fördelning? Och vilka teorier och tankar om människan ligger bakom sådant som individuell lönesättning?


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Vad är egentligen rättvis lön?

  • En lönepolitisk modell som är rättvis bör ta sin ansats i principen om alla människors lika värdighet, oberoende av ras, kön, nationalitet eller social position. Enligt denna princip handlar rättvisa inte bara om lika fördelning av frihet och möjligheter, utan också av makt och välfärd. Dessutom innebär rättvisa en befrielse från olika former av förtryck, såsom diskriminering, marginalisering och exploatering.
  • En rättvis lön är inte detsamma som lön efter individuell prestation. Rättvisa innebär nämligen inte en fördelning efter förtjänst. Det betyder också att en bestämmelse om minimilön eller lägstalön inte är tillräcklig. Rättvisa handlar nämligen om jämlikhet, varför det finns gränser för vilken lönedifferentiering som är godtagbar. 
  • En rättvis lön handlar i stället om lika lön för lika arbete och en strävan att sätta tydliga gränser för hur stora löneskillnader som är acceptabla. Målet bör vara en ekonomisk utjämning mellan dem som har det bäst och dem som är lägst avlönade. Detta utjämningsmål har varit drivkraften i den solidariska lönepolitiken. Samtidigt hade denna politik ytterligare ett mål. Det handlade om att tillförsäkra löntagarna en skälig andel av produktionsökningen, så att de som utför arbetet får del av det värde som de skapar. Även detta mål är viktigt eftersom rättvisa innebär att förhindra marginalisering och exploatering.

Rapporten Fem nyanser av rättvisa – om lönepolitik och rättviseteori (pdf)

Om rapportserien från projektet Full sysselsättning och solidarisk lönepolitik

Projektet Full sysselsättning och solidarisk lönepolitik har i uppdrag att arbeta fram underlag till LOs nästa kongressrapport. En rapportserie tas fram av såväl egna som externa experter. Rapporterna ska bidra till en öppen och bred debatt kring frågor som knyter an till kongressrapporten. Slutsatserna är författarnas egna och beslutas inte av LOs styrelse.

Läs mer om projektet.