Fråga facket Fråga facket

Fler än tidigare saknar möjlighet att åka på semester

Rapport Nästan tre av tio LO-medlemmar – 29 procent hade varken tillgång till fritidshus eller har gjort någon semesterresa under föregående år. Det visar nya analyser som LO-utredaren Sven Nelander gjort om LO-medlemmarnas semestervanor. Jämförelser med tidigare undersökningar visar att den tidigare mycket positiva trenden har brutits. Mellan 2002 och 2004 har andelen LO-medlemmar som varken har tillgång till fritidshus eller gjort någon semesterresa ökat från 24 till 29 procent. Av betydelse har säkert varit den försämring som skett på arbetsmarknaden under denna period. Många känner oro för sina jobb. Så mycket som drygt 35 procent av LO-medlemmarna uppgav år 2004 att det under de senaste tolv månaderna har skett uppsägningar av personal på den egna arbetsplatsen eller varsel om uppsägning eller permittering.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning