Fråga facket Fråga facket

Fler arbetare måste få utvecklande jobb – inte digital Taylorism

Rapport Andelen med utarmade jobben har ökat starkt bland arbetare och lägre tjänstemän de senaste 20 åren. Det är tvärt emot vad som förväntas i kunskapssamhället. En orsak till detta är den digital Taylorism som trängt sig fram. Med utarmade jobb menas här att kraven på kompetens är låga, att tiden för inskolning i jobbet är kort, att samma arbetsmoment ständigt återkommer och att lärandet i arbetet är lågt.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning