Fråga facket Fråga facket

Fler belastningssjukdomar - längre sjukskrivning

Rapport LO har sedan slutet av 80-talet genomfört egna bearbetningar av Arbetsmiljöverkets officiella arbetsskadestatistik över anmälda arbetsskador (dvs arbetsolycksfall och arbetssjukdomar) inom LO-området. LOs bearbetning av den officiella arbetsskadestatistiken syftar till att belysa hur anmälningar av arbetsskador förändrats, hur fördelningen är mellan arbetare och tjänstemän, mellan män och kvinnor och olika sektorer av arbetsmarknaden. Att belysa detta är särskilt angeläget nu när den officiella arbetsskadestatistiken visar att anmälningar av arbetsskador åter ökar.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning