Fråga facket Fråga facket

Flytt, pendling, arbetskraftsinvandring och europeisk integration - rapport av LO-ekonomerna Dan Andersson och Thord Pettersson

Rapport Ungefär 4 procent av totalbefolkningen flyttar varje år mellan olika kommuner (4,4 procent 2001). Under loppet av ett år flyttar normalt mellan ett och två procent av de sysselsatta (16-64 år) till en ny arbetsmarknadsregion. Andelen flyttare ökar under högkonjunktur och minskar under lågkonjunktur. Under ett år flyttar 4 till 7 procent av de arbetslösa (16-64 år) till en ny arbetsmarknadsregion. Rörligen är nu tillbaka på 1960-talets rekordnivå. Flyttrörligheten är hög, men pendlingsrörligheten bör kunna öka.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning