Fråga facket Fråga facket

Fond för utveckling av dynamiska företag

Rapport LO föreslår att regeringen inrättar en särskild fond för Utveckling av Dynamiska Företag (UDF). Fonden bör vara öppen för företag och regioner som vill utvecklas enligt NUTEKs kriterier för flexibla företag. Pengar bör också avsättas för uppsökande verksamhet. Likaså bör fortsatt forskning kring dynamiska företag kunna finansieras ur denna fond. Fondens medel bör administreras av Svenska ESF-rådet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning