Fråga facket Fråga facket

Förekomsten av privata pensionsförsäkringar bland olika grupper av anställda

Rapport Detta är en sammanställning gjord av Sven Nelander som visar i vilken utsträckning olika grupper av anställda har privata pensionsförsäkringar och vilka belopp det gäller. Vi ser också på vilka förändringar som har skett sedan 1980-talets slut. Siffrorna bygger på LOs fortlöpande bearbetningar av Statistiska Centralbyråns (SCBs) inkomstfördelningsundersökningar.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning