Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Förhållandet mellan Solvens II-direktivet och tjänstepensionsdirektivet

Remissyttrande LOs utgångspunkt är att all tjänstepensionsverksamhet ska omfattas av bästa möjliga reglering. Med tanke på den betydelsefulla funktion som tjänstepensionen fyller som komplement till den allmänna pensionen, är det viktigt att regleringen inte motverkar optimala lösningar för hur tjänstepensionen tryggas på ett sätt som är säkert, kostnadseffektivt och ger bästa möjliga pensionsutfall.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning