Fråga facket Fråga facket

Förmår facket spela en roll i lokal arbetsorganisationsutveckling? Erfarenheter från ett LO-program om kunskapsutveckling, arbetsorganisation och lönesystem (KAL).

Rapport Föreliggande utvärdering har skett på uppdrag av Programgruppen för LOs program: Kunskapsutveckling, arbetsorganisation och lönesystem (KAL).


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning