Fråga facket Fråga facket

Friheter i arbetet. LO-, TCO- och SACO-medlemmar år 2011


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


Graden av frihet i arbetet varierar kraftigt mellan LO-, TCO- och SACO-medlemmar. Nästan alla typer av friheter i arbetet som undersöks gäller klart högre grad TCO- och SACO-medlemmar än LO-medlemmar.

Stora skillnader

Störst skillnad mellan LO-medlemmar och TCO- och SACO-medlemmar är det för två av de friheter som gäller arbetstid, nämligen friheterna att jobba hemma ibland och flexibel arbetstid. För båda dessa friheter är andelen TCO- och SACO-medlemmar som har dessa friheter dubbelt så hög som för LO-medlemmar. Även friheten att själv välja arbete nästa timme är skillnaden nästan gäller TCO- och SACO-medlemmar i betydligt högre grad än för LO-medlemmar.

Liten skillnad

För några av de friheter i arbetet som ingår i undersökningen är dock skillnaden mellan LO-, TCO- och SACO-medlemmar mindre. Det gäller bland annat friheterna att själv förlägga sin semester och att ringa eller ta mot privata telefonsamtal.

Visa tabell
Friheter i arbetet LO TCO SACO
Själv välja ordning på arb.uppg 66 79 81
Själv välja arbete nästa timme 37 66 69
Jobba hemma ibland 7 36 57
Själv förlägga semester 62 63 66
Börja senare och arbeta igen 63 79 84
Flexibel arbetstid 37 70 82
Ta ledigt 1 tim utan löneavdrag 47 64 70
Själv ringa privat samtal 94 95 92
Bli uppringd av privatsamtal 91 93 92
Ta 5 min paus utan att be om lov 79 81 92