Fråga facket Fråga facket

Gemensamma krav inför Avtal 2007

Rapport Gemensamma krav i LO styrelse. Samordnade förbundsförhandlingar. LOs stadga innehåller två former för samverkan mellan medlemsförbunden i en avtalsrörelse, centrala förhandlingar och förbundsförhandlingar. Centrala förhandlingar syftar på de former av förhandlingar som genomförs mellan LO och Svenskt Näringsliv. Förbundsförhandlingar innebär att varje förbund självständigt genomför avtalsförhandlingarna. LOs representantskap har antagit Riktlinjer för samordnade förbundsförhandlingar vilket kan och bör ses som en form mellan de två stadgereglerade formerna för avtalsförhandlingar.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning