Fråga facket Fråga facket

Global utmaning

Rapport Detta är den första i en serie rapporter om globala utmaningar, för Sverige och Världen. Rapporten tar upp hur globaliseringen påverkar den sociala utvecklingen i u-länder, visar på nya fakta och förändringar som globaliseringen fört med sig och ger förslag och idéer kring hur vi kan förändra tillståndet i världen.Vi tror att rapporter som denna behövs för att lyfta diskussionen om hur vi framöver ska hitta nya samverkansformer mellan olika aktörer i det globala samfundet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning