Fråga facket Fråga facket

Gymnasieskolans omvårdnads- barn- och fritids- samt naturbruksprogram

Rapport Det är för få ungdomar som söker till de yrkesförberedande programmen. På dessa program är det dessutom många som lämnar skolan utan godkända betyg. Ungdomar som väljer yrkesförberedande program är i väldigt stor utsträckning inriktade på att få ett jobb i linje med sin utbildning. Samstämmigheten är dock liten mellan dimensionering av program och den arbetsmarknad som programmen riktar sig mot.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning