Fråga facket Fråga facket

Gymnasieskolans program riktade mot industrin

Rapport Rapport utgiven av LOs arbetsgrupp om de yrkesförberedande programmen i gymnasiet. Det är inte så illa men det går att bli bättre. Och framförallt måste en rad åtgärder komma till för att höja kvaliteten och öka attraktionskraften. Det handlar bland annat om: Fack, arbetsgivare och skola måste samarbeta och samla krafterna regionalt. APUn bör certifieras och tidigareläggas. Företagen får betalt för de kostnader man har när man tar emot APU-elever. Undervisningslokaler måste bli mer attraktiva och främja en integrerad undervisning mellan karaktärs- och kärnämnen. Öka rekryteringen genom ambassadörer, aktiv prao och ett ökat samarbete med syo-funktionen i skolan.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning