Fråga facket Fråga facket

Högerpopulismen och jämlikheten – en essä

Rapport Inom ramen för LO:s jämlikhetsutredning publiceras nu boken "Högerpopulismen och jämlikheten", en politisk essä av Anders Nilsson och Örjan Nyström.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

I denna politiska essä skriver Anders Nilsson och Örjan Nyström om högerpopulism med utgångspunkt i två dimensioner.

Jämlikhetens två dimensioner

En central tankefigur i analysen är att jämlikhet kan utvecklas eller kränkas i två dimensioner: en vertikal som handlar om inkomst och förmögenhet, och en horisontell som handlar om människors lika rätt och värde i livets icke-ekonomistiska aspekter som könsroller, etnicitet, sexuell identitet och livsstilsval med mera.

Dessa två dimensioner behöver inte uppfattas i motsatsställning (men kan göra det). I den grad människors materiella behov täcks tenderar frihetssträvanden i den horisontella dimensionen att väga tyngre. Materiella livsbetingelser i den vertikala dimensionen förblir grunden, men en rörelse för människors lika värde måste i vår tid också driva frihets- och jämlikhetsfrågor i den horisontella dimensionen.

Högerpopulismen kan tolkas som en reaktion mot ökad ojämlikhet i den vertikala dimensionen i globaliseringens och kunskapssamhällets spår. Men den är också en reaktion mot ökad jämlikhet i den horisontella dimensionen.

Fackföreningsrörelsen måste hålla båda dessa perspektiv aktuella i val av strategier och dagordningar för att främja medlemmarnas trygghet, frihet och självförverkligande i arbetslivet och dess bestämmande inverkan på livets andra aspekter.

Om Jämlikhetsutredningen

Jämlikhetsutredningen har i uppdrag att arbeta fram underlag till LOs nästa kongressrapport. En rapportserie tas fram av såväl egna som externa experter. Rapporterna ska bidra till en öppen och bred debatt kring frågor som knyter an till kongressrapporten. 

Läs mer om Jämlikhetsutredningen här