Fråga facket Fråga facket

Högre lägstlöner för högre tillväxt. 2004

Rapport Ibland måste det svåra förklaras enkelt för att experterna ska förstå. Tillväxt handlar inte om magi – det handlar om att öka det producerade värdet genom att arbeta mer eller effektivare. BNP, den totala produktionen, beror på hur många timmar som arbe­tas och vad som produceras under dessa timmar. Det går att öka den totala produktio­nen på två sätt, antingen genom att tillverka för ett högre värde per timma eller genom att arbeta fler timmar. Ett högre värde per arbetad timma kan uppnås antingen genom att man blir bättre på att göra samma sak med samma resurser eller att man byter produktion. Det vill säga antingen ökad produktivitet i samma produktion eller föränd­rad produktionsstruktur. Fler arbetade timmar kan antingen uppnås genom att varje arbetande arbetar fler timmar eller att fler arbetar.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning