Fråga facket Fråga facket

Hur kan jämlik utveckling främjas?

Rapport En FN-konferens om Finansiering för Utveckling hölls i Mexico i mars 2002. Hur ska utvecklingsinsatser finansieras för att uppnå FNs Millenniemål, rättvis globalisering, god tillväxt och rättvis fördelning.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning