Fråga facket Fråga facket

Hur många har erfarenhet av arbetslöshet?

Rapport Inte mindre än var fjärde svensk mellan 16 och 64 år har varit arbetslös någon gång de senaste fem åren. Det visar helt ny statistik som SCB tagit fram på uppdrag av LO. Arbetslösheten drabbar därmed stora och breda grupper i samhället, inte bara några utsatta få. Samtidigt har långtidsarbetslösheten ökat kraftigt på senare år. Det framgår av LO-rapporten Hur många har erfarenhet av arbetslöshet?


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

En fjärdedel av befolkningen

- Att en fjärdedel av befolkningen har varit arbetslös någon gång under de senaste fem åren är en anmärkningsvärt hög andel. Det motsvarar cirka 1,4 miljoner personer, säger rapportförfattaren och LO-ekonomen Thomas Carlén.

Det är alltså inte enbart ”utsatta grupper” eller en liten del av befolkningen som drabbas av arbetslöshet. Det innebär att dagens insatser för att bekämpa arbetslösheten, som främst går ut på att öka de ekonomiska drivkrafterna att vilja arbeta, är alldeles otillräckliga.

Trygghet i förändring

När en stor del av befolkningen lever och arbetar med risken att bli arbetslös krävs det en politik som tar fasta på behoven av trygghet och omställning för alla på arbetsmarknaden.

– De omfattande och spridda erfarenheterna av arbetslöshet bör styra bredden och inriktningen på åtgärderna. En hållbar arbetslinje bygger på ett starkt inkomstskydd och goda möjligheter till stöd och omställning för att snabbt kunna ta de nya jobb som växer fram. Men detta saknas idag, säger Thomas Carlén.

Rapporten Hur många har erfarenhet av arbetslöshet? (pdf)