Fråga facket Fråga facket

I betraktarens ögon

Rapport Hur uppfattas den etniska diskrimineringen av fackligt förtroendevalda inom olika LO-förbund? Den här rapporten som skrevs under år 2007-2008 handlar om diskriminering av personer med invandrarbakgrund i arbetslivet och hur fackligt förtroendevalda uppfattar och hanterar detta på sina arbetsplatser. Några år har gått sedan dess och behovet av en sådan analys och av bättre verktyg för ett sådant arbete har kommit att bli än mer aktuellt i dag. Det är därför vår förhoppning att föreliggande rapport kan bidra något i detta arbete.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning