Fråga facket Fråga facket

Införande av en rehabiliteringskedja

Remissyttrande LOs styrelse har den 11 februari 2008, antagit yttrande över remiss, ”Införande av en rehabiliteringskedja”. Förslagen innebär kraftfulla förändringar av vår allmänna sjukförsäkring. LO är starkt kritiska och avvisar förslagen.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning