Fråga facket Fråga facket

Internationalisering och teknik. 2006

Rapport Arbetsmarknadens struktur förändras ständigt, vilket innebär att det hela tiden skapas och försvinner jobb. Att arbetsmarknaden omvandlas är inget nytt men frågan många ställer sig om den omvandlingen som sker idag är annorlunda jämfört med tidigare. Många har menat att strukturomvandlingstakten ökat eller att det är en ny form av struktur­omvandling, där det försvinner men inte skapas några nya jobb.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning