Fråga facket Fråga facket

IT-digitala klyftor eller gräsrotsdemokrati?

Rapport IT - digitala klyftor eller gräsrotsdemokrati? är en debatterande skrift av Lars Ilshammar, historiker om teknikens utveckling under de senaste 10-15 åren och dess påverkan på demokratin. Lars Ilshammar menar att det finns en ”digital klyfta” i världen mellan rika och fattiga länder. Den finns också i Sverige och andra rika länder, och tendensen är att den ökar. Klyftan består i att tillgång och användning av datorer och Internet är skiktad utifrån bland annat klass, kön och etnicitet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning