Fråga facket Fråga facket

Jobb- och utvecklingsgaranti för långvarigt arbetslösa - brev från Wanja Lundby-Wedin till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin

Rapport Redan den första juli i år ska regeringens jobb- och utvecklingsgaranti för långvarigt arbetslösa träda i kraft. Den ska ersätta nuvarande aktivitetsgaranti som idag gäller för dem som varit arbetslösa en längre tid. Regeringens planerade garanti kommer att ha stor betydelse för de medlemmar i LO-förbunden som varit arbetslösa länge. Många medlemmar har hög arbetslöshetsrisk och löper stor risk att bli långvarigt arbetslösa. De är en stor del av målgruppen för den nya garantin. Med de kraftfulla nedskärningarna i de arbetsmarknadspolitiska programmen som kommer att genomföras under början av 2007, från cirka 150 000 platser i må-naden i slutet av 2006 till 90.000 platser i månaden, är risken överhängande att arbetslösa inte får tidiga insatser av kvalitet. Detta kan i sig innebära en stor påfrestning på den nya garantin när den införs.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning