Fråga facket Fråga facket

KAL - Kunskapsutveckling kopplat till arbetsorganisation och lönesystem - Slutrapport

Rapport Denna rapport är en sammanställning av de verksamheter som ingått i KAL-projektet. Inledningsvis beskrivs KAL-projektets bakgrund, syfte och inriktning. Därefter är rapporten indelad i kapitlen K - kunskapsutveckling, A - Arbetsorganisation och L - Lönesystem.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning