Fråga facket Fråga facket

Kan inkomsterna fördelas jämnare? 2003

Rapport Inkomstspridningen i Sverige har ökat sedan början av 1980-talet, ökningstakten steg dock markant år 1997 och inkomstspridningen ökade kraftigt fram till 2000. Samtidigt ökade sysselsättningsgraden kraftigt mellan 1998 och 2000. Enligt standardteori borde det vara tvärtom, en ökande sysselsättningsgrad skulle innebära att fler fick arbeta och därmed att inkomstspridningen minskade. Det vi i denna rapport främst undersöker är hur en stigande sysselsättning kunde vara förenligt med en ökande inkomstspridning. Denna rapport försöker fördjupa kunskapen om vad 1990-talet innebar för fördelningen av inkomster i Sverige och vilka implikationer detta får för förväntningarna om utvecklingen de närmaste åren.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning