Facket direkt facketdirekt.nu

Kemikalietillsyn – organisation och finansiering, M2007:01 (SOU 2008:73)

Remissyttrande LO och medlemsförbunden välkomnar utredningens ambition att föreslå en effektiv tillsyn över efterlevnaden av Reach integrerat med övrig miljötillsyn och arbetsmiljötillsyn, samt att tillsynen föreslås få ökade resurser.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning